homepage > faq'sVraag
Wij hebben al diverse projecten zelf aangepakt echter bijna nooit met echt positief resultaat, waarom lukt het jullie nu dan wel?

Antwoord Gerrese Consultancy
Ten eerste geldt ‘ ieder zijn vak’, een werknemer binnen een bedrijf met zijn eigen functie kan nooit die kennis en ervaring hebben als een specialist op dat gebied, het is namelijk zijn job. Ten tweede is er eigenlijk nooit tijd om iemand uit zijn dagelijkse werkzaamheden vrij te maken om zich zo intensief met een project bezig te houden. Wat ook belangrijk is, is de planning: Gerrese Consultancy hanteert een mix tussen een ontwerp aanpak (blauwdruk) en een ontwikkel aanpak (lerend) hiermee verdubbelt de slagingskans. Verder telt ook nog eens het geloof van eigen mensen t.o.v. een externe. Een goede externe adviseur straalt overtuigingskracht uit terwijl bij mensen van eigen organisatie vaak een houding ontstaat van eerst zien dan geloven. Bovendien geldt ook nog altijd: Vreemde ogen dwingen.Vraag
Vinden mensen van de vloer een optimalisatietraject geen bedreiging?

Antwoord Gerrese Consultancy
Vaak wordt dit in het begin wel zo ervaren echter door hier ruim aandacht aan te besteden wordt dat gevoel over het algemeen omgezet in een positieve houding door:
- Slimmer te gaan werken i.p.v. harder, dit houdt in dat met minder energie meer output gegenereerd kan worden
- De mens op de vloer wordt de bron van alle verbeteringen, hierdoor stijgt de betrokkenheid en ook zijn motivatie
- Behaalde resultaten moeten over alle partijen verdeeld worden: werkgever, werknemer en consumenten. Dit geeft een win-win situatie voor alle betrokkenen
- Over het algemeen zie je een verrijking (in breedte en diepte) in de functie doordat men meer gaat doen dan het fysieke productiewerk.
- Gevolgen van productiviteitstijging worden in eerste instantie niet omgezet in het ontslaan van de mensen maar in een verhoging van de omzet door een groter marktaandeelVraag
Wat kost een project en wat is de terugverdientijd?

Antwoord Gerrese Consultancy
Wat een project kost in zijn algemeenheid is niet te zeggen. Dit hangt o.a af van de grootte van het bedrijf en de mate waarin medewerkers van het bedrijf zelf een steentje kunnen bijdragen. Gerrese Consultancy is van mening dat een project alleen interessant is bij een terugverdien tijd van tussen de 6 en 12 maanden. Als dit van te voren niet als haalbaar wordt geacht zal dit met de klant besproken worden.


Vraag
Kunnen we het niet zelf doen?

Antwoord Gerrese Consultancy
Ja, maar niet alles,wij streven naar een zo hoog mogelijke inbreng van de klant echter het project moet geleid worden en er moet kennis en vaardigheden overgebracht worden op de organisatie. Hier is een onafhankelijke persoon met specialistische kennis en ervaring voor nodig: een goede externe adviseur.


Vraag
Werken de principes en de technieken uit de voorbeelden bij ons ook?

Antwoord Gerrese Consultancy
Ja, in principe is productie en assemblagewerk overal hetzelfde van aard. Het gaat altijd om de 4 M’s Mens, Manier, Machine, Materiaal. Er gebeuren nergens wonderen. Het is echter de kunst om de juiste technieken en ervaringen ook op uw organisatie over te kunnen brengen.Vraag
Wij hebben het nu te druk, kunnen we het niet later doen?

Antwoord Gerrese Consultancy
Onze ervaring leert ons: Hoe drukker, hoe harder de noodzaak om een project toe te passen. In de praktijk blijken reeds lopende projecten keurig in het optimalisatieproject te kunnen worden opgenomen. Soms blijkt een project of een investering zelfs overbodig geworden door deze aanpak!Vraag
Zijn jullie niet bang om zonder werk te komen zitten?

Antwoord Gerrese Consultancy
Nee, onze redenatie is: als je maar goed werk aflevert dan komt er vanzelf vervolg. Verder werkt GERRESE consultancy in een netwerkorganisatie. Dit is een virtuele organisatie en bestaat uit freelancers en zelfstandige ondernemers. Hierdoor zijn we in staat de organisatiegrootte af te stemmen op de marktvraag, bij veel vraag zal de organisatie groter worden en bij weinig tot geen vraag zal hij minimaliseren.Vraag
Werken jullie ook op no cure-no pay basis?

Antwoord Gerrese Consultancy
Ondanks dat dit een hele eerlijke vorm van belonen is en onze voorkeur verdient is dit helaas nauwelijks praktisch uitvoerbaar. Ten eerste is het zeer moeilijk vast te stellen wat de exacte besparing was van de (diverse) acties.
Ten tweede lopen er meestal projecten parallel welke door het bedrijf zelf waren opgestart waardoor vervaging van oorzaken toeneemt. Verder worden er tijdens het optimalisatieproject nieuwe acties opgestart en uitgevoerd door het bedrijf welke anders niet opgestart waren of niet dit resultaat zouden hebben bereikt. Vraag is dan altijd naar wie de revenuen toe gaan.Vraag
Zijn optimalisatieprojecten subsidiabel?

Antwoord Gerrese Consultancy
Een groot deel van de kosten blijken subsidiabel te zijn om enkele voorbeelden te noemen:
- Voor haalbaarheidsonderzoeken kunnen we vaak bij Senter terecht (SKO)
- Voor innovatieve projecten is er Syntens en Stimulus
- Alle kennisoverdracht in workshop-vorm valt onder de scholingsregeling
Kortom er zijn diverse mogelijkheden waardoor kosten gedrukt kunnen wordenVraag
Is bij ons een optimalisatieproject wel nodig?

Antwoord Gerrese Consultancy
Uit de praktijk blijkt dat indien er de afgelopen 2 jaar geen projecten zijn uitgevoerd met behulp van een extern bedrijf dat een optimalisatieproject rendabel is. Dat wil zeggen een terugverdien tijd van maximaal één jaar.Vraag
Wat zijn de te verwachten resultaten?

Antwoord Gerrese Consultancy
- Verhoging productiviteit met 20%-90%
- Verbetering kwaliteit leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit
- Verlaging tussenvoorraden tot 90%
- Verkorten doorlooptijd tot 80%Vraag
Wat is het U.S.P. van Gerrese Consultancy?

Antwoord Gerrese Consultancy
Ons USP is om tegen relatief lage kosten daadwerkelijk positieve resultaten te boeken. Sterke punten zijn: No nonsens houding, Veel gebruik maken van visualisering, Flexibel, Praktisch, Sterk klantgericht, Veelzijdig.Vraag
Hoe is jullie prijsniveau?

Antwoord Gerrese Consultancy
Marktonderzoek toont aan dat wij 15 tot 40% lager zitten met ons prijsniveau dan vergelijkbare adviesbureaus. Dit komt o.a. omdat we deel uitmaken van een netwerkorganisatie en omdat we werken zonder hoge overheadkosten i.v.m. huisvesting etc. Verder helpen we onze klanten om zoveel mogelijk activiteiten in een subsidiabel project te laten plaatsvinden om de netto kosten te drukken.Vraag
Is een optimalisatieproject te vergelijken met een automatiseringproject?

Antwoord Gerrese Consultancy
Nee, optimaliseren kan gebeuren geheel zonder automatiseren. Automatiseren is nooit een doel maar slechts ooit een middel om optimalisatie te bereiken. Shopfloormanagement vindt zoals de naam al doet vermoeden op de vloer plaats het is het organiseren van de werkvloer en niet automatiseren. Ook het wel of niet hebben en het type ERP programma is niet belangrijk.Gerrese Consultancy - Werk samen slimmer, niet harder!!!